Tradition och kvalitet siden 1957

Hvordan du framstår og agerer, definerer hvem du er. Noe vi på MISTER MINIT forsøker å leve opp til hver dag. Det er derfor viktig for oss at alle som jobber for MISTER MINIT, hver dag lever opp til våre kjerneverdier.

Legendarisk kundeservice

Våre butikkmedarbeidere etterstreber å tilby legendarisk kundeservice i hvert møte med en person. En ambisjon som gjennomsyrer hele virksomheten.

Kvalitetsarbeid

Alle kunder skal oppleve at Mister Minits medarbeidere har de kunnskapene og den håndverksdyktigheten som kreves for å utføre jobben på en feilfri og profesjonell måte.

Profesjonell og seriøs

Kunden skal alltid vite at vi er profesjonelle og seriøse i vårt arbeid. Uansett, når det kommer til kvalitet, tid og pris så holder vi det vi lover.

Moderne design og enhetlig profil

Ambisjonen er at alle våre butikker fortsatt skal oppfattes på en enhetlig måte og oppvise en pen og moderne design. Virksomheten skal gjennomsyres av et felles image der logoen og dens farger skal stå i sentrum. Varemerket skal forbindes med beste kvalitet når det gjelder design, sortiment og service.

v2-a